Přihlášení

TVRZ

„Každý má svou tvrz. Ale jen jeden ji ubrání...“

 

 

Facebook - https://www.facebook.com/pages/TVRZ/903410726411954?ref=aymt_homepage_panel

Video ze hry s předpřipravenými balíčky - https://www.youtube.com/watch?v=-VFp5A1ogwg

 

 

Ukázka karet:

 

KARTY PRO PRVNÍ FÁZI HRÁČOVA TAHU - OPEVŇOVACÍ KARTY

Každý hráčův tah se skládá ze 3 fází. První fáze je fáze opevňovací, kdy hráč může během 1. fáze svého tahu odkrytě položit 1 opevňovací kartu na stůl, neboli nějak si opevnit tvrz. Více opevňovacích karet během svého tahu odkrýt nemůže! Až zase v dalším kole přijde na řadu.  

 

1) Východní hradba 

 

Vyloží-li hráč tuto kartu v 1. fázi svého tahu, získá novou kartu z dobíracího balíku a především soupeřovy karty útočící na východní hradbu Tvé tvrze budou o 3 body útočné síly oslabeny

 

 Východní hradba má také varianty karet s oslabením pouze 2 či jen 1 bodu (hodnota je vždy napsána ve štítu vpravo nahoře).

 

Kromě karty hradby na východní hradbě, existují i karty pro další hradby, tedy severní, jižní a západní stranu.

 

Žádná hradba neublíží létajícím tvorům!

 

 

 

2) Opevnění

 

Vyloží-li hráč tuto kartu v 1. fázi svého tahu, získá novou kartu z dobíracího balíku a především soupeřovy karty útočící na severní, západní, jižní, nebo východní hradbu Tvé tvrze budou o 1 bod útočné síly oslabeny

 

 Opevnění má také varianty karet s oslabením 2 a více bodů (hodnota je vždy napsána ve štítu vpravo nahoře).

 

Opevnění nijak neohrozí karty útočící na bránu.


 Žádné opevnění neublíží létajícím tvorům!

 

 

 

KARTY PRO DRUHOU FÁZI HRÁČOVA TAHU

Každý hráčův tah se skládá ze 3 fází. Druhá fáze je fáze, kdy hráč může kouzlit s mágy, vykládat na stůl karty odkrytě (většinou jde o "+ 1 karty"), nebo skrytě (divoká zvířata, posly, hlídky).

 

1) Poslové

 

Po každém ukončeném kole, kdy zůstal vyložený posel na stole, dobírá za něj hráč 1 kartu (nemusí posla ukazovat protihráčům). Má-li hráč poslů více, počet samostatně vyložených poslů + počet skupinek poslů = počet dobíraných karet. Pozor! Za již alespoň 1 kolo vyložené posly dobírá hráč karty ve druhé fázi svého tahu, tedy je má k dispozici ještě před 3. fází, tedy útokem na soupeře!

 

Vyložené posly ohrozí pouze soupeřova hlídka, či divoši

 

 

 

 

 

 

 

2) Hlídky

 

Po každém ukončeném kole, kdy zůstala hlídka na stole, může majitel hlídky zkontrolovat každou svou vyloženou kartou hlídky (či skupinou karet hlídky) 1 vyloženou kartu (či skupinu karet) jakéhokoliv soupeře.

Narazí-li na posla nižší nebo stejné úrovně, jakou má hlídka, dojde k boji (hlídka útočí útočnou silou - ÚS, posel obrannou silou - OS). Narazí-li na posla vyšší úrovně, hlídka ho nepozná a nechá ho být. Posel hlídku může napadnout (posel ÚS, hlídka OS).

Narazí-li hlídka na soupeřovu hlídku, vždy dojde k boji (1. hlídka ÚS, 2. hlídka OS)! To samé, narazí-li na divoké zvíře (zvíře ÚS, hlídka OS).

Vyložené hlídky ohrozí pouze soupeřova hlídka, či divoši.

Tato horalka má úroveň hlídky 5.

 

 

 

 3) Divoká zvířata

 

Žádné divoké zvíře nesmí hráč používat aktivně, dokud mu neslouží! Většinou se tak stane na základě jiné karty, která dané divoké zvíře ovládá (u slona je to například karta mahuta).

Pokud mu zvíře neslouží, může jej alespoň ve 2. fázi svého tahu položit skrytě do krajiny a zmást tím soupeře. Možná na něj omylem zaútočí soupeřův divoch, nebo hlídka. Jelikož je to nechtěný boj, zvíře útočí ÚS, soupeřova karta se brání OS.

Pokud hráč vyloží divoké zvíře do krajiny, pak si teprve dobere kartu, která ho ovládá, musí nejprve dostat zvíře do tvrze, pak až s ním může nakládat jinak. Tedy v jednom svém tahu kartu z krajiny stáhne do ruky, v druhém ji pak může použít k útoku. K obraně ji může použít hned, jak ji stáhne do ruky.

Zemře-li tvor z karty, který ovládá divoké zvíře dříve, než ono zvíře, už jej hráč neovládá! 

 

 

 

4) +1 karty

 

+ 1 karty jsou karty, které se odkládají na stůl (do krajiny, nebo tvrze) odkrytě

Hráč po odkrytí a vyložení +1 karty ihned dobírá 1 novou kartu z dobíracího balíku, ale pouze pokud v daném svém tahu ještě žádnou kartu za odkrytí jiné karty nebral (včetně opevňovacích karet!). 

 


Stíny bojují na straně všech stíničů (viz dále) - zvyšují jim útočnou i obrannou sílu. 

 

 

 

 

 

5) Mágové

 

Mágové mohou kouzlit během tahu jakéhokoliv hráče 1x!

Mág nikdy neublíží přímým útočným kouzlem mágovi vyšší úrovně!

Mágové umí jen ta kouzla, která mají napsaná na kartě.

Tento Klevan je mágem úrovně 2 a umí 4 kouzla. Z toho kouzlo Déšť může vyvolat jen ve druhé fázi hráčova tahu. Ostatní kouzla může použít kdykoliv, ale protože se týkají boje, určitě budou použity jen, bude-li Klevan útočit, nebo se bude majitel Klevana bránit soupeřově útoku.

Co které kouzlo umí, najde hráč popsané na konci pravidel.

 

 

 

 

 

KARTY PRO TŘETÍ FÁZI HRÁČOVA TAHU

Každý hráčův tah se skládá ze 3 fází. Třetí fáze je fáze, kdy hráč útočí 1 kartou (není-li umožněn jiný počet) na tvrz jednoho svého soupeře. 

 

1) Útočná karta

 

Útočná karta nikdy nebrání vlastní tvrz, vždy ji hráč smí použít jen k útoku na soupeře!

Divochem může hráč zaútoči na kteréhokoliv soupeře.

Divoch je jediná karta (kromě vyložené hlídky), kterou může hráč zaútočit před útokem na tvrz i na 1 vyloženou kartu soupeře (či skupinu karet).